Current postgraduate students

MPhil

 • Hu Yuanye
 • Li Zhixuan
 • Yang Qilin
 • Meng Tiantong

PhD

 • Chan Ka Wo
 • He Jinhua
 • Hwang Jinyoung
 • Liu Yumin
 • Wang Maomei
 • Wu Yuexuan
 • Ye Xindi
 • Ying Heng
 • Li Zhixuan