Current postgraduate students

MPhil

 • Hu Yuanye
 • Li Zhixuan
 • Tan Ziwei
 • Yang Qilin

PhD

 • He Jinhua
 • Hwang Jinyoung
 • Sin Long Yin
 • Wang Maomei
 • Wu Yuexuan
 • Ye Xindi
 • Ying Heng