Current postgraduate students

MPhil

 • Chan Wen Shan
 • Ding Zixuan
 • Mak Ka Chun
 • Tan Ziwei
 • Wong Chi Yau

PhD

 • Bichel Nikolaj
 • Chong Yun Chak
 • Cocchiaro Mariangela Zoe
 • Hu Xinkai
 • Kwok Ka Wing
 • Särman Sanja
 • Sin Long Yin
 • Wu Yuexuan
 • Ying Heng