Current postgraduate students

MPhil

 • Ding Zixuan
 • Hu Yuanye
 • Mak Ka Chun
 • Tan Ziwei
 • Wong Chi Yau

PhD

 • Bichel Nikolaj
 • Chong Yun Chak
 • Hwang Jinyoung
 • Sin Long Yin
 • Wang Maomei
 • Wu Yuexuan
 • Ying Heng